• Komunikačné systémy

  Návrh a realizácia komunikačnej infraštruktúry a sietí LAN, WAN, MAN, a to na úrovni celkového návrhu a dodávky pasívnej infraštruktúry.

 • Systémová integrácia

  Integrácia IT, komunikačných a bezpečnostných systémov do spoločného celku s jediným operátorským a používateľským rozhraním.

 • Informačná bezpečnosť

  Zabezpečenie informačných systémov v spolupráci s poprednými expertami, vychádzajúc z analýzy súčasného stavu.

 • Produkty ochrany vtáctva

  Dodávka produktov ochrany vtáctva pre elektrizačnú sústavu a súvisiace oblasti.

 • Systémy označovania elektrizačnej sústavy

  Dodávka produktov označovania a značenia pre elektrizačnú sústavu a súvisiace oblasti.

 • Projektový manažment

  Služby projektového riadenia pre zákazníkov, ktorí chcú využiť svoje vlastné technické kapacity a potrebujú zabezpečiť ich efektívne riadenie a koordináciu.